De grondslagen van Rotary

​Grondlegger van Rotary International is de advocaat Paul Harris (1868-1947), die zich begin twintigste eeuw ernstige zorgen maakte over de onverschilligheid in de menselijke verhoudingen in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1905 nodigde hij drie vrienden thuis in Chicago uit om te bespreken of, en zo ja hoe, deze situatie kon worden verbeterd. Het waren een kolenhandelaar, een textielhandelaar, een mijningenieur. De heren kwamen wekelijks bijeen, steeds bij een van hen thuis. De bijeenkomsten roteerden, van­daar de naam Rotary. Steeds werden nieuwe mensen uitgenodigd om aan de bijeenkomsten deel te nemen. Zo ontstond de eerste Rotary club. Rotary is nu een wijdvertakte internationale beweging, die in 2005 haar honderdjarig bestaan vierde.

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI). Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt ongeveer 500 clubs met in totaal ruim 20.000 leden.
In elk district is een gouverneur werkzaam. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van de districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district.

​Historie Rotaryclub Dokkum
De club is op 11 juni 1958 opgericht. De moederclub was RC Drachten. Er werd gestart met 24 leden, allen mannen.

Bevriende clubs: 
In 1961 is er voor het eerst contact gekomen tussen de bevriende club in Paignton. Zij zijn in 1964 voor het eerst in Dokkum te gast geweest. De contacten zijn na al die jaren nog steeds erg warm.

Bijzondere projecten:
Als een van de meest bijzondere projecten binnen de club wordt het hazenlip genoemd. Dit werd breed gedragen binnen de club. 
Clublid en chirurg dr. Dattatreya had een vriend die kinderchirurg was met als specialisatie plastische chirurgie.
In India werden door deze arts veel kinderen geheel belangeloos geholpen aan die afwijking met fantastische resultaten. Per kind waren de werkelijke kosten rond de Fl. 100,00. Er was en is nog steeds erg veel respect voor dit project en de betrokken personen.