Wat is Rotary

Hoe werkt een Rotaryclub?

Het hart van de Rotarygemeenschap zijn de plaatselijke clubs. De districten en de internationale structuur zijn opgezet om deze clubs te ondersteunen en te helpen op regionaal en internationaal niveau. 

Rotaryclubs in Nederland zijn autonoom, maar onderschrijven de internationale statuten zoals door Rotary International ontworpen en vastgesteld. Het is een inter­nationaal paspoort, waarmee ieder lid van Rotary welkom is in elke club over de hele wereld. Elke Rotaryclub kan zelf een huishoudelijk reglement vaststellen. Gedetailleerde infor­matie verschaft het jaarboek dat aan het begin van het nieuwe clubjaar - op 1 juli -onder alle clubs wordt verspreid.  Het lidmaatschap is niet aan leeftijd gebonden, wel wordt een instapleeftijd van 30 jaar gehanteerd. Een Rotaryclub is een zogeheten classificatieclub, dat wil zeggen dat elk beroep in beginsel door een clublid wordt vertegenwoordigd. Voorwaarde voor het lidmaatschap is: je moet iets in je beroep te vertellen hebben en je moet je beroep met integriteit uitoefenen. Dan maak je kans uitgenodigd te worden voor Rotary.

Wie eenmaal lid is van een Rotaryclub ont­dekt al snel de meerwaarde van het lidmaatschap voor de maatschappij en voor zichzelf. Hij of zij wordt opgenomen in een dienstbaar netwerk en verruimt daar­door ook zijn of haar blik op de samenleving. In deze tijd van vergaande specialisatie is Rotary ook een forum bij uitstek om een brede kijk te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving.

Een Rotaryclub komt wekelijks bijeen. Het is nadrukkelijk geen businessclub, er wor­den dus geen zaken gedaan. Rotary vindt haar leden in alle geledingen van de samenleving. De club is een rijke bron voor het uitwisselen van informatie en kennis, gestoeld op openheid en vertrouwen. Zo groeit de onmisbare Fellowship. In de woorden van Paul Harris: 'Fellowship en service zijn de basis voor succes'.

In de verschillende clubcommissies krijgen deze vertrekpunten hun nadere uitwer­king, waarbij het afleggen van verantwoor­ding in de club als een vanzelfsprekendheid geldt. Andere mogelijkheden om de Fellow­ship uit te breiden en te verdiepen dienen zich aan bij het houden van beroepspraatjes (vak-voordrachten), levensberichten en bij de 'Avondjes van Zes' die bij de leden thuis worden gehouden. Rotary werkt. Voor de gemeenschap en voor jezelf. Memorabele clubinitiatieven zijn daarvan elk jaar weer getuige.