Stichting Rotary Charitatief Dokkum


Voorinformatie over publicatieplicht

De Rotarystichtingen Community Service zijn gebruikelijk ANBI-instellingen. Die status is van belang voor het gebruik kunnen maken van diverse fiscale faciliteiten. De ANBi-status wordt verstrekt door de Belastingdienst.
Met ingang van 1 januari 2014 gelden aanvullende wettelijke eisen voor de verkrijging en het behoud van de ANBI-status. Een belangrijke nieuwe voorwaarde is dat de instelling jaarlijks diverse gegevens via internet openbaar moet maken.
Het betreft de volgende informatie:
Elk jaar zal de ANBI vóór 1 juli in ieder geval een recente versie van de financiële verantwoording en het verslag van de uitgeoefende activiteiten moeten publiceren. Daarnaast zal periodiek het beleidsplan geactualiseerd moeten worden. De overige gegevens zullen bij wijziging aangepast moeten worden.
Omdat over de inhoud van de te verstrekken gegevens en de manier waarop die gepubliceerd kunnen worden bij de Stichtingen Community Service vragen zullen bestaan, heeft de RAN gezocht naar een manier, waarop de Stichtingen geholpen kunnen worden met het voldoen aan genoemde verplichtingen. De RAN heeft daarvoor contact gelegd met een accountants/belastingadvieskantoor, dat tegen een bescheiden bedrag van € 75,- per jaar (inclusief BTW) voor Uw Stichting Community Service de te publiceren gegevens verzamelt, publiceert op een website en verstrekt aan de Belastingdienst. Die gegevensverwerking vindt plaats via een speciaal door dat kantoor ontwikkeld ANBI-internetportaal.