Gert Oonk namens Rotary Doctors naar Ethiopie

5 Januari 2016

Gert Oonk uitgezonden naar Ethiopie
  
Gert Oonk, actief Dokkumer tandarts in ruste, wordt in februari 2016 uitgezonden naar Dembi Dolo in Ethiopië. Het betreft een tandartsenmissie van twee keer een maand, in het kader van Rotary Doctors. Gert is lid van de tweede ploeg die er een maand heen gaat.
Missies van Rotary Doctors zijn lange termijn projecten van 6 tot 10 jaar. Men gaat naar (relatief) veilige en stabiele gebieden. Opzet is om de plaatselijke gezondheidswerkers te trainen. In Ethiopie is er 1 arts op 40.000 mensen. Deze artsen zijn vooral in stedelijke gebieden (zoals Addis Abeba) werkzaam. In meer rurale gebieden is het aantal patienten per arts veel ongunstiger. Daarom wordt er gewerkt met health officers en nurses. Deze zijn lager opgeleid dan de artsen. Het gaat dan om enkelvoudige taken: lokale verdoving toedienen, kiezen trekken.
Rotary Doctors is in deze regio al een poosje actief, met wisselend succes. Deze missie is opgezet op speciaal verzoek van een lokale verpleegkundige. Doel voor deze missie is (1) urgente tandheelkundige problemen oplossen: abcessen verhelpen en kiezen trekken; (2) via de scholen een preventieprogramma op gebied van tandenpoetsen opzetten en (3) iemand trainen om dit werk voort te zetten.
Gert is de afgelopen periode druk bezig geweest om een waslijst aan papieren in orde te maken om af te kunnen reizen. Ethiopië is erg kritisch op de mensen die ze toelaten om er te komen werken. Ook het (ontbreken van) materiaal maakt goede voorbereiding extra belangrijk.
 
We zullen Gert volgen en zijn straks benieuwd naar zijn ervaringen

< Terug