Wandelen voor Water

21 Maart 2018

Basisschoolleerlingen zamelen met een wandeltocht geld in voor schoon water in Liberia.

Vuil water
Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit Dokkum en omgeving hebben op 21 maart een wandeltocht van 6 kilometer door en om het centrum van Dokkum gemaakt. Hiermee is ongeveer 10.000 Euro ingezameld voor waterprojecten in ontwikkelingsgebieden. Rotaryclub Dokkum nam de organisatie en begeleiding hiervan voor zijn rekening. De Jumbo uit Dokkum verzorgde o.a. de versnaperingen tijdens de wandeltocht.
 

Ongeveer 200 kinderen van de Schakel, de Burgerschool, de Groen van Prinsterer en de St. Bonifatiusschool uit Dokkum en de Foeke Sjoerds Skoalle uit Oosternijkerk hebben met 6 liter water in de rugzak gewandeld, dat was best pittig. Op 11 april zal de Twine uit Dokkum gaan lopen met ruim 100 leerlingen. 

De opbrengst is dit jaar bestemd voor een waterproject van stichting ZOA in Liberia. De inwoners van grote delen van dat land hebben vrijwel geen schoon water. Door diep te boren kunnen goede waterpompen worden gebouwd. Door de wandelactie van de leerlingen wordt verwacht dat er ongeveer 9000 mensen toegang tot schoon drinkwater krijgen.

< Terug